Jak můžete NF pomoci Vy? 

 

Finanční pomoc – jednorázový dar
Nejjednodušší formou pomoci je poslat nám finanční příspěvek. Jsme vděční za jakoukoliv částku, kterou beze zbytku využijeme v souladu se cíli našeho fondu. Finanční dary od 1.000 Kč je možné si odečíst z daňového základu. Uděláte dobrou věc a snížíte své zdanění. Potvrzení o daru (přikládá se k daňovému přiznání) Vám rádi vystavíme – prosím kontaktujte nás!

Finanční pomoc – pravidelné darování
Staňte se pravidelnými dárci našeho Nadačního fondu. Nastavte si pravidelný příkaz ve své bance a zasílejte nám jakoukoliv, třeba i drobnou, částku. Pokud souhrn vašich pravidelných příspěvků přesáhne částku 1.000 Kč, můžete si tento dar uplatnit jako slevu na dani. Kontaktujte nás pro vystavení potvrzení.

Vystavíme Vám potvrzení, které lze uplatnit jako odečitatelnou položku v daňovém přiznání, za všechny Vaše úhrnné příspěvky za celý kalendářní rok (od 1.000 Kč).
Pravidelný příspěvek na transparentní účet:  123-1518900227/0100

 

Firemní dárcovství
V mnoha firmách a společnostech má přispívání na dobrou věc dlouhou tradici. Firemní dárcovství má mnoho podob, od finančních příspěvků po sbírky organizované samotnými zaměstnanci.

Náš Nadační fond si velice váží podpory firem – s mnohými z nich spolupracujeme již dlouhou dobu. Většinou na počátku stála osobní zkušenost některého ze zaměstnanců s předčasně narozeným miminkem a následným pobytem na našem oddělení. Po návratu do práce na nás nezapomněli a do pomoci zapojili i svou firmu.

Zkuste se zeptat i u Vás, jaké jsou možnosi firemního dárcovství!

Kontaktujte nás přímo, a domluvíme podmínky darovací smlouvy či jiné firemní spolupráce přímo dle potřeb Vaší společnosti.

 

Materiální pomoc
Našemu oddělení můžete také přispět konkrétními předměty, které denně potřebujeme pro lepší život malých Kulíšků. Pro předání či další podrobnosti nás prosím kontaktujte. Využijeme například vhodné látky, ze kterých se šijí podkovy na polohování nebo zavinovačky. Jsme moc rádi i za háčkované hračky pro Kulíšky a jejich malé sourozence.

Dobrovolnictví
Můžete darovat i kousek sama sebe, respektive svůj volný čas. Všichni, kdo se na chodu nadačního fondu podílejí, jsou dobrovolníky. Hledáme dobrovolníky, kteří nám pomohou propagací fondu, tvorbou tiskovin a materiálů, focením, organizací akcí, administrativou a dalšími činnostmi. Kontaktujte nás a zapojte se!

Uspořádání sbírky na svatbě nebo jiné společenské nebo kulturní akci
Aukce Vašich výrobků, uspořádání akce s výtěžkem pro NF, výstavy, prodej.
Pomoc dobrovolníků na akcích, prodej, hlídání dětí apod.
Vyrábění dárků pro maminky, háčkování hraček, šití zavinovaček, oblečení atd.