1. Setkání rodin předčasně narozených dětí

Ve Světě techniky Dolní oblasti Vítkovic se v sobotu
9. listopadu poprvé setkali rodiny předčasně narozených dětí s těmi, kteří o ně od první chvíle pečovali na Oddělení neonatologie FNO.
Tříhodinový nabitý program se nesl v duchu oslavy síly, bojovnosti a vytrvalosti dětí, které svůj vstup do života prožily v inkubátoru.

Ostrava, Svět techniky DOV 12.11.2019

V listopadu 2019 se nám podařilo uspořádat první ročník Setkání rodin předčasně narozených dětí, které své první dny a týdny strávily na neonatologickém oddělení FN Ostrava. 

Tuto akci jsme pořádali na žádost zaměstnanců neonatologického oddělení FN Ostrava, kteří si přáli vidět se se "svými kulíšky". Byla to první z akcí, kterou jsme pro ně připravili a stane se tradicí již pod hlavičkou NF Kulíšek.


Velice děkujeme Světu techniky DOV, kteří nám vyšli vstříc a poskytli nám své prostory a zejména celou hernu a slevu na vstupném pro všechny rodiny, které přišly.

Je k neuvěření, že hned první ročník oslovila více než 150 rodin, se kterými jsme se na místě sešli. 

 Akce se konala pod záštitou primátora města Ostravy.

 

Díky velkému úspěchu se akce stane tradiční a budeme se setkávat 2.listopadovou sobotu každým rokem. 

Více